Mester Sjæl

Golden Age City of Light Therapist

City of Light er et mødested i 5. dimension, hvor Star Beings, væsener, Mestre, engle, behandlere, shamaner og guider mødes og udveksler deres viden . Her samarbejdes på tværs og stor viden er samlet fra alle dimensioner. Behandlingerne i City of Light er derfor meget effektfulde. De alternative behandlere, som er med i City of Light, kan trække informationer ned ved hjælp af kanalisering og benytte denne viden i deres behandling.


Behandlingerne i City of Light er specielt velegnet, hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv via energi genopretning, stressforløsning, afbalancering og spirituelkanaliseret guidning. Eventuelle traumer kan forløses blidt og enkelt.


Jeg behandler med krystaller og sten, der er kodede i City of Light.

De healer, forløser, åbner og integrerer dine uudnyttede potentialer.


Du får:

- Power og genoprettet din egen unikke energifrekvens.

- Aktiveret din iboende stjerneviden.

- Energi, healing og overskud.

- Bevidsthed om dit indre og ydre univers.

- Du bliver aktiveret og fremkaldt til din plads i universet.

Behandlinger:

  • Golden Child Aspects: Power, Focus, Peace, Love og Light. Denne behandling healer fortidens følelser og giver power, så du står stærkt i dig selv.
  • Chakraafbalancering: Jorden er ved at overgå til 5. dimension og derfor er vores gamle 7 chakra-system ikke længere tidssvarende. 12 chakra systemet passer til den ny tids 5.dimensions energisystem og kan rumme mere lys og højere frekvenser. Ved behandlingen bliver de 12 chakra ikke åbnet, men de bliver checket igennem for at sikre, at alt er som det skal være og for at gøre klar til åbning, når tiden er moden. De chakra, der allerede er åbne, bliver renset og fintunet.
  • Golden Implant Termination: Implantater og energiblokeringer eksisterer på det æteriske plan især i 4. dimension. De bruges til at styre processer i det enkelte menneske. Implantater kan have mange forskellige formål, og kan f.eks bruges til at styre, hvornår et menneske skal vågne og er klar til ascension, eller til at plante særlige tanker eller følelser i mennesket, som tvinger det igennem et særligt karmisk forløb.
  • Grounding Balance Dimensions: I hver dimension har vi kvaliteter og særlige evner, som vi har brug for på Ascension vejen. Formålet er, at blive multidimensionelle og hermed bevidste om vores sande oprindelse og livsformål på jorden. Ved afbalanceringen med det kodede krystal, bliver din Merkaba opgraderet, så den er tunet ind i den nye tids energifrekvens, så du kan bevæge dig i dimensionerne på en ny og friere måde.
  • Vital: Afbalancering af kroppen, sindet og følelserne i auraen. Vitalisering eller belivning betyder, at det får sin oprindelige helsebringende frekvens. Når tanker og følelser forfriskes, næres menneskets tanker af renhed og oprindelighed. Dette medfører ro og balance.
  • Golden Communication Set: formålet er, at personen forbindes med lysnetværket og de energier, personen indtil nu har arbejdet med i dette liv og tidligere liv synkroniseres og fintunes.
  • Golden Time Space: er et rekreationssted, hvor den enkelte modtager sin helt særlige afspænding. God efter meget energiarbejde og et hårdt healings-forløb, hvor man har været mange følelsesmæssige og psykiske ting igennem.
  • Orion 8D Lyskrop healing og afbalancering: Vrede, magtesløshed, sorg, ar på sjælen, sårede følelser, skuffelser, stress, indre og ydre støj. Følelser, der påvirker vores livsglæde og vitalitet og hindre os i at fungere optimalt og udvikle os til vores højeste potentiale.


  • Hvordan:

Du ligger fuldt påklædt på min behandlerbriks, og jeg tester med en vippetest, hvilke kodede krystaller, du har brug for. Behandlingen varer 60-90 minutter. De kodede krystaller ligger på din navle og arbejder.

Jeg kan evt. kombinere med reiki-healing.

  • Pris:

60 min.: 500 kr.

3 x 60 min: 1350 kr. (10 % rabat)


Kontakt eller Mobilepay.